SKEWP

Berekent de scheefheid van een verdeling door gebruik te maken van de populatie van een willekeurige variabele.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.1.


Syntaxis

SCHEEFHEIDP(Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]])

Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 zijn getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken met getallen.

De parameters moeten ten minste drie waarden specificeren.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorbeelden

SCHEEFHEIDP(2;3;1;6;8;5) geeft 0,2329985562

SCHEEFHEIDP(A1:A6) geeft 0,2329985562, wanneer het bereik A1:A6 bevat {2;3;1;6;8;5}

Help ons, alstublieft!