SKEWP

Berekent de scheefheid van een verdeling door gebruik te maken van de populatie van een willekeurige variabele.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.1.


Syntaxis

SCHEEFHEIDP(Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]])

Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 zijn getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken met getallen.

De parameters moeten ten minste drie waarden specificeren.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeelden

SCHEEFHEIDP(2;3;1;6;8;5) geeft 0.2828158928

SCHEEFHEIDP(A1:A6) geeft 0.2828158928, wanneer het bereik A1:A6 {2;3;1;6;8;5} bevat.

SCHEEFHEIDP(Getal1;Getal2) geeft altijd nul, als Getal1 en Getal2 resulteren in 2 getallen.

SCHEEFHEIDP(Getal1) geeft Fout:502 (Ongeldig argument) als Getal1 resulteert in één getal, omdat SCHEEFHEIDP niet berekend kan worden met één waarde.

Help ons, alstublieft!