REGEX

Komt overeen en extraheert of vervangt optioneel tekst met behulp van reguliere expressies.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 6.2.


Syntaxis

REGEX( Tekst ; Expressie [ ; [ Vervanging ] [ ; Vlaggen|Voorkomen ] ] )

Tekst: Een tekst of verwijzing naar een cel waar de reguliere expressie moet worden toegepast.

Expressie: Een tekst die de reguliere expressie vertegenwoordigt, met behulp van ICU-reguliere expressies. Als er geen overeenkomst is en Vervanging niet wordt gegeven, wordt #NVT geretourneerd.

Vervanging: Optioneel. De vervangende tekst en verwijzingen naar vanggroepen. Als er geen overeenkomst is, wordt Tekst ongewijzigd terug gegeven.

Vlaggen: Optioneel. "g" vervangt alle overeenkomsten van Expressie in Tekst, niet geëxtraheerd. Als er geen overeenkomst is, wordt Tekst ongewijzigd terug gegeven.

Voorkomen: Optioneel. Getal om aan te geven welke overeenkomst van Expressie in Tekst moet worden geëxtraheerd of vervangen. Als er geen overeenkomst is en Vervanging niet wordt gegeven, wordt #NVT geretourneerd. Als er geen overeenkomst is en Vervanging wordt gegeven, wordt Tekst ongewijzigd geretourneerd. Als Voorkomen 0 is, wordt Tekst ongewijzigd geretourneerd.

Voorbeelden

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") geeft "Z23456ABCDEF", waarbij de eerste overeenkomst van een cijfer werd vervangen door "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") geeft "ZZZZZZABCDEF", waarbij alle cijfers werden vervangen door "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") geeft "345ABCDEF", waarbij elk voorkomen van "1", "2" of "6" is vervangen door een lege tekenreeks, dus verwijderd.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) geeft "bx", de tweede overeenkomst van ".x".

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) geeft "axbycxd", de tweede overeenkomst van "(.)x" (d.i. "bx") vervangen door de vastgelegde groep van één teken (d.i. "b") gevolgd door "y".

Help ons, alstublieft!