VERMINDEREN.RUW

Trekt getallen van elkaar af, maar zonder het elimineren van kleine afrondingsfouten.

Syntaxis

VERMINDEREN.RUW(Aftrektal; Opteltal 1[; Opteltal 2][; … ;[ Opteltal 254]])

Aftrektal is een getal of een verwijzing naar een cel die een getal bevat.

Opteltal 1[; Opteltal 2][; ... ;[ Opteltal 254]] zijn getallen of verwijzingen naar cellen die getallen bevatten.

De functie moet worden aangeroepen met ten minste twee parameters.

VERMINDEREN.RUW() verwerkt argumenten van links naar rechts. VERMINDEREN.RUW(1;2;3;4) berekent bijvoorbeeld 1-2-3-4 of ((1-2)-3)-4 in "natuurlijke" volgorde.

Voorbeelden

=VERMINDEREN.RUW(0,987654321098765; 0,9876543210987) retourneert 6,50590692430342E-14

=VERMINDEREN.RUW(0,987654321098765) retourneert Fout:511 (Ontbrekende variabele) omdat VERMINDEREN.RUW vereist minimaal twee getallen.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Help ons, alstublieft!