AFTREKKEN.RUW

Trekt getallen van elkaar af, maar zonder het elimineren van kleine afrondingsfouten.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

VERMINDEREN.RUW(Aftrektal; Opteltal 1[; Opteltal 2][; … ;[ Opteltal 254]])

Aftrektal is een getal of een verwijzing naar een cel die een getal bevat.

Opteltal 1[; Opteltal 2][; ... ;[ Optelbal 254]] zijn getallen of verwijzingen naar cellen die getallen bevatten.

De functie moet worden aangeroepen met ten minste twee parameters.

VERMINDEREN.RUW() verwerkt argumenten van links naar rechts. VERMINDEREN.RUW(1;2;3;4) berekent bijvoorbeeld 1-2-3-4 of ((1-2)-3)-4 in "natuurlijke" volgorde.

Voorbeeld

=VERMINDEREN.RUW(0,987654321098765; 0,9876543210987) retourneert 6,50590692430342E-14

=VERMINDEREN.RUW(0,987654321098765) retourneert Fout:511 (Ontbrekende variabele) omdat VERMINDEREN.RUW vereist minimaal twee getallen.

Help ons, alstublieft!