AFTREKKEN.RUW

Trekt getallen van elkaar af, maar zonder het elimineren van kleine afrondingsfouten.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

RAWSUBTRACT(Minuend; Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; … ;[ Subtrahend 254]])

Minuend is a number or a reference to a cell containing a number.

Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; ... ;[ Subtrahend 254]] are numbers or references to cells containing numbers.

The function should be called with at least two parameters.

Voorbeeld

=RAWSUBTRACT(0.987654321098765, 0.9876543210987) returns 6.53921361504217E-14

=RAWSUBTRACT(0.987654321098765) returns Err:511 (Missing variable) because RAWSUBTRACT requires a minimum of two numbers.

Help ons, alstublieft!