OPT_TOUCH

Retourneert de prijs van een touch/no-touch-optie, berekend met het prijsmodel van Black-Scholes-opties.

tip

Voor relevante achtergrondinformatie gaat u naar Options (finance) en Black-Scholes model Wikipedia pagina's


Op veel financiële websites is meer informatie over touch/no-touch-opties te vinden.

Syntaxis

OPT_TOUCH(Spot; Beweeglijkheid; Tarief; Buitenlands tarief; Vervaldatum; Ondergrens; Bovengrens; Buitenlands/Binnenlands; Knock-In/Out; Grenstype [; Grieks])

Spot is de prijs / waarde van het onderliggende activum en moet groter zijn dan 0,0.

Beweeglijkheid is het jaarlijkse percentage beweeglijkheid van het onderliggende actief uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 30% in als 0,3). De waarde moet groter zijn dan 0,0.

Tariefis het continu samengestelde rentetarief. Dit is een percentage uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 40% in als 0,4).

Buitenlands tarief is de continu samengestelde buitenlandse rente. Dit is een percentage uitgedrukt als een decimaal getal (voer bijvoorbeeld 50% in als 0,5).

Vervaldatum is de looptijd van de optie, in jaren en mag niet negatief zijn.

Ondergrens is de vooraf bepaalde prijs van de ondergrens; ingesteld op nul zonder ondergrens.

Bovengrens is de vooraf bepaalde prijs van de bovengrens; ingesteld op nul zonder bovengrens.

Buitenlands/Binnenlands is een tekenreeks die aangeeft of de optie binnenlandse ("d") of buitenlandse ("f") valuta betaalt.

Knock-In/Out is een tekenreeks die bepaalt of de optie knock-in ("i") of knock-out ("o") is.

Grenstype is een tekenreeks die bepaalt of de barrière continu wordt bewaakt ("c") of alleen aan het einde/de vervaldatum ("e").

Grieks (optioneel) is een tekenreeksargument. Indien weggelaten of ingesteld op "waarde", "v", "prijs" of "p", retourneert de functie eenvoudig de optieprijs. Als een andere geldige tekenreeks wordt ingevoerd, retourneert de functie prijsgevoeligheden (Grieken) naar één van de invoerparameters. De geldige opties in dit geval zijn als volgt.

Voorbeeld

=OPT_TOUCH(50;0,25;0,05;0;1;0;55;"d";"i";"c") retourneert de waarde 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2;0,05;0;0,5;60;0;"f";"o";"c";"r") retourneert de waarde 15,5516.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTTOUCH

Help ons, alstublieft!