OPT_BARRIER

Retourneert de prijs voor een barrière-optie, berekend met behulp van het prijsmodel van Black-Scholes-opties.

tip

Voor relevante achtergrondinformatie gaat u naar Options (finance) en Black-Scholes model Wikipedia pagina's


Syntaxis

OPT_BARRIER(Spot; Beweeglijkheid; Tarief; Buitenlands tarief; Vervaldatum; Strike; Ondergrens; Bovengrens; Korting; Put/Call; Knock-In/Out; Grenstype [; Grieks])

Spot is de prijs / waarde van het onderliggende activum en moet groter zijn dan 0,0.

Beweeglijkheid is het jaarlijkse percentage beweeglijkheid van het onderliggende actief uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 30% in als 0,3). De waarde moet groter zijn dan 0,0.

Tariefis het continu samengestelde rentetarief. Dit is een percentage uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 40% in als 0,4).

Buitenlands tarief is de continu samengestelde buitenlandse rente. Dit is een percentage uitgedrukt als een decimaal getal (voer bijvoorbeeld 50% in als 0,5).

Vervaldatum is de looptijd van de optie, in jaren en mag niet negatief zijn.

Strike is de strike-prijs van de optie en mag niet negatief zijn.

Ondergrens is de vooraf bepaalde prijs van de ondergrens; ingesteld op nul zonder ondergrens.

Bovengrens is de vooraf bepaalde prijs van de bovengrens; ingesteld op nul zonder bovengrens.

Korting is het bedrag dat op de eindvervaldag moet worden betaald als de grens wordt geraakt.

Put/Call is een string die bepaalt of de optie een put ("p") of een call ("c") is.

Knock-In/Out is een tekenreeks die bepaalt of de optie knock-in ("i") of knock-out ("o") is.

Grenstype is een tekenreeks die bepaalt of de barrière continu wordt bewaakt ("c") of alleen aan het einde/de vervaldatum ("e").

Grieks (optioneel) is een tekenreeksargument. Indien weggelaten of ingesteld op "waarde", "v", "prijs" of "p", retourneert de functie eenvoudig de optieprijs. Als een andere geldige tekenreeks wordt ingevoerd, retourneert de functie prijsgevoeligheden (Grieken) naar één van de invoerparameters. De geldige opties in dit geval zijn als volgt.

Voorbeelden

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") retourneert de waarde 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") retourneert de waarde 10,1585.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Help ons, alstublieft!