GETALWAARDE

Converteert de tekenreeksrepresentatie van een getal naar een locale-onafhankelijke numerieke waarde.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.1.


De invoertekst kan in een locale-afhankelijke of andere op maat gemaakte indeling zijn.

Het uitvoergetal wordt opgemaakt als een geldige drijvende-kommawaarde en weergegeven met behulp van de getalopmaak van de huidige cel.

tip

Raadpleeg de helppagina Getallen/ Opmaak, om te leren hoe u de notatie van getallen in een cel kunt wijzigen.


Syntaxis

GETALWAARDE(Tekst[; Decimaal scheidingsteken[; Groepsscheidingsteken]])

Tekst is een tekenreeks die het te converteren getal bevat.

Decimaal scheidingsteken is een enkel teken dat het decimaalteken in Tekst aangeeft. Het kan worden weggelaten als Tekst geen scheidingstekens voor decimalen of groepen bevat.

Groepsscheidingsteken is een tekenreeks die het teken of de tekens specificeert die worden gebruikt als het groepsscheidingsteken in Tekst. Het kan worden weggelaten als Tekst geen groepsscheidingstekens bevat. Het Decimaalscheidingsteken mag niet worden gebruikt in Groepsscheidingsteken.

Voorbeelden

=GETALWAARDE("1.234.567,89"; ","; ".") geeft 1234567.89 terug (rekening houdend met de en-US landinstelling). De functie verwijdert de twee groepsscheidingstekens en verandert het decimaalteken van een komma in een punt.

=GETALWAARDE("123·4"; "·") geeft 123.4 terug (rekening houdend met de landinstelling en_US). De functie verandert het decimaalteken van een "·" in een punt. Er wordt geen scheidingsteken voor de groep gebruikt in het opgegeven getal en daarom wordt het argument Groepsscheidingsteken weggelaten.

=GETALWAARDE("123e12") retourneert 1.23E+14 (rekening houdend met de en-Amerikaanse landinstelling). Er worden geen decimale of groepsscheidingstekens gebruikt in het opgegeven getal en daarom worden de argumenten Decimaal scheidingsteken en Groepsscheidingsteken weggelaten.

=GETALWAARDE("1#!234#!567"; "."; "#!") geeft 1234567 terug (rekening houdend met de en-Amerikaanse landinstelling). Merk op dat in dit geval het groepsscheidingsteken wordt gespecificeerd als een tekenreeks van twee tekens.

Help ons, alstublieft!