NETWERKDAGEN.INTL

Geeft het aantal werkdagen tussen een startdatum en een einddatum weer. Er zijn opties om weekenddagen en feestdagen te definiëren. De optionele weekendparameter (of een tekenreeks) kan worden gebruikt om de weekenddagen (of de niet-werkdagen in elke week) te definiëren. Ook kan de gebruiker een lijst met vakanties definiëren. De weekenddagen en door de gebruiker gedefinieerde vakantie worden niet als werkdagen geteld.

Syntaxis

NETWERKDAGEN.INTL(Begindatum; Einddatum[; [Weekend] [; Feestdagen] ])

Startdatum is de datum vanaf wanneer de berekening wordt uitgevoerd. Als de startdatum een werkdag is, wordt die dag opgenomen in de berekening.

Einddatum is de datum tot wanneer de berekening wordt uitgevoerd. Als de einddatum een werkdag is, wordt die dag opgenomen in de berekening.

Weekend is een optionele parameter - een nummer of een tekenreeks om de dagen van de week te specificeren die weekenddagen zijn en niet beschouwd worden als werkdagen. Weekend is een weekendnummer of tekenreeks die specificeert wanneer het weekend begint. De waarden voor het weekendnummer geven de volgende weekenddagen aan:

Nummers 1 t/m 7 voor tweedaagse weekenden en 11 t/m 17 voor ééndaagse weekenden.

Getal

Weekeinde

1 of weggelaten

Zaterdag en zondag

2

Zondag en maandag

3

Maandag en dinsdag

4

Dinsdag en woensdag

5

Woensdag en donderdag

6

Donderdag en vrijdag

7

Vrijdag en zaterdag

11

Alleen zondag

12

Alleen maandag

13

Alleen dinsdag

14

Alleen woensdag

15

Alleen donderdag

16

Alleen vrijdag

17

Alleen zaterdag


De tekenreeks Weekend biedt een andere manier om de wekelijkse niet-werkdagen te definiëren. Het moet zeven (7) tekens bevatten - nullen (0) voor een werkdag en enen (1) voor een niet-werkdag. Elk teken vertegenwoordigt een dag van de week, beginnend met Maandag. Alleen 1 en 0 zijn toegestaan. "1111111"is een ongeldige tekenreeks en mag niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de tekenreeks Weekend "0000011" definieert zaterdag en zondag als niet-werkdagen.

Feestdagen is een optionele lijst met data die als niet-werkdagen moeten worden geteld. De lijst mag opgegeven worden in een celbereik.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorbeelden

Hoeveel werkdagen vallen tussen 15 december 2016 en 14 januari 2017? De startdatum staat in C3 en de einddatum in D3. De cellen F3 tot en met J3 bevatten vijf (5) vakantiedagen voor Kerstmis en Nieuwjaar in datumopmaak: 24 december 2016, 25 december 2016, 26 december 2016, 31 december 2016 en 1 januari 2017.

=NETWERKDAGEN.INTL(C3;D3;;F3:J3) geeft 21 werkdagen met standaard voor weekenddagen.

=NETWERKDAGEN.INTL(C3;D3;11;F3:J3) geeft 24 werkdagen met zondag alleen in het weekend.

Gebruik, als alternatief, om zondag als de niet-werkdag van elke week te definiëren de weekendtekenreeks "0000001".

=NETWERKDAGEN.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) geeft 24 werkdagen met zondag alleen in het weekend.

De functie kan zonder de twee optionele parameters - Weekend en Feestdagen - gebruikt worden, door ze weg te laten.

=NETWERKDAGEN.INTL(C3;D3) geeft 22 werkdagen.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.3.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Help ons, alstublieft!