NETTO.WERKDAGEN

Retourneert het aantal werkdagen tussen een Begindatum en een Einddatum. Vakantiedagen kunnen worden afgetrokken.

note

De functies waarvan de namen eindigen op _ADD of Excel2003 leveren dezelfde resultaten op als de overeenkomende functies in Microsoft Excel 2003. Gebruik de functies zonder toevoeging om resultaten te verkrijgen die op internationale standaarden gebaseerd zijn.


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

NETTO.WERKDAGEN(Begindatum; Einddatum[; [Feestdagen] [; Werkdagen] ])

Startdatum is de datum vanaf wanneer de berekening wordt uitgevoerd. Als de startdatum een werkdag is, wordt die dag opgenomen in de berekening.

Einddatum is de datum tot wanneer de berekening wordt uitgevoerd. Als de einddatum een werkdag is, wordt die dag opgenomen in de berekening.

Feestdagen is een optionele lijst van feestdagen. Dit zijn geen werkdagen. Voer een celbereik in waarin de feestdagen individueel zijn opgesomd.

Werkdagen is een optionele lijst met genummerde waarden die de standaard werkweek definiëren. Deze lijst begint op zondag, werkdagen worden aangeduid met een nul (0) en niet werkdagen door een niet-nul-waarde.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


note

Deze functie negeert elke tekst of lege cel binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten van deze functie vermoedt, zoek dan naar tekst in de gegevensbereiken. Gebruik de functie waarde markeren om tekstinhoud in een gegevensbereik te markeren.


Voorbeelden

Hoeveel werkdagen vallen er tussen 15-12-2001 en 15-01-2002? De startdatum staat in C3 en de einddatum in D3. Cellen F3 tot en met J3 bevatten de volgende Kerst- en Nieuwjaarfeestdagen: "24-12-2001", "25-12-2001", "26-12-2001", "31-12-2001", "01-01-2002".

=NETTO.WERKDAGEN(C3;D3;F3:J3) geeft 17 werkdagen.

Hoeveel werkdagen vallen tussen 12 en 25 september 2016 als alleen maandag, dinsdag en woensdag als werkdagen worden beschouwd?

=NETTO.WERKDAGEN(DATUM(2016;9;12); DATUM(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) geeft 6 werkdagen.

Help ons, alstublieft!