MIN.ALS.VOORWAARDEN functie

Geeft het minimum van de waarden van de cellen in een bereik die aan meerdere criteria in meerdere bereiken voldoen.

Syntaxis

MIN.ALS.VOORWAARDEN(Func_Bereik; Bereik1; Criterium[; Bereik2; Criterium2][; … ; [Bereik127; Criterium127]])

Functiebereik – vereist argument. Het is een reeks cellen, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of een rij met waarden, voor de berekening van het minimum.

Bereik 1 – vereist argument. Het is een celbereik, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of rij waarop het overeenkomstige criterium moet worden toegepast.

Criterium: Een criterium is een enkele cel Referentie, Getal of Tekst. Het wordt gebruikt in vergelijkingen met celinhoud.

Een verwijzing naar een lege cel wordt geïnterpreteerd als de numerieke waarde 0.

Een overeenkomende uitdrukking kan zijn:

Bereik2 – Optioneel. Bereik2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Bereik1.

Criterium2 – Optioneel. Criterium2 en alle volgende betekenen hetzelfde als Criterium.

De zoekopdracht ondersteunt jokertekens of reguliere expressies. Als reguliere expressies zijn ingeschakeld, kunt u "all.*" invoeren, bijvoorbeeld om de eerste locatie van "all" te vinden, gevolgd door willekeurige tekens. Als u wilt zoeken naar een tekst die ook een reguliere expressie is, moet u elk metateken of operator van een reguliere expressie laten voorafgaan door een "\"-teken, of de tekst in \Q...\E insluiten. U kunt de automatische evaluatie van jokertekens of reguliere expressies in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen .

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Functiebereik enBereik1, Bereik2... moeten hetzelfde formaat hebben, anders geeft de functie fout:502 - Ongeldig argument.

note

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


De functie kan maximaal 255 argumenten bevatten, wat betekent dat u 127 bereiken en voorwaarden kunt opgeven.

Als een cel WAAR bevat, wordt het behandeld als 1, als een cel ONWAAR bevat als 0 (nul).

Voorbeeld

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


warning

In alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening de rij # 6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=MIN.ALS.VOORWAARDEN(B2:B6;B2:B6;"<35")

Berekent het minimum van de waarden van het bereik B2:B6 die kleiner of gelijk zijn aan 20. Geeft 17.

=MIN.ALS.VOORWAARDEN(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Berekent het minimum van waarden van het bereik C2:C6 die lager zijn dan 90 en overeenkomen met cellen van het bereik B2:B6 met waarden groter dan of gelijk aan 20. Geeft 190.

Met behulp van reguliere expressies en geneste functies

=MIN.ALS.VOORWAARDEN(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het minimum van waarden van het bereik C2: C6 die overeenkomen met alle waarden van het bereik B2: B6 behalve het minimum en maximum. Retourneert 65.

=MIN.ALS.VOORWAARDEN(C2:C6;A2:A6;".*boek";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Berekent het minimum van waarden van het bereik C2: C6 dat overeenkomt met alle cellen van het bereik A2: A6 die eindigen op "boek" en met alle cellen van het bereik B2: B6 behalve het minimum. Retourneert 190.

Refereer naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk wilt wijzigen, kunt u dit in een afzonderlijke cel opgeven en een verwijzing naar deze cel gebruiken in de voorwaarde van de MIN.ALS-functie. De bovenstaande functie kan bijvoorbeeld als volgt worden herschreven:

=MIN.ALS(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Als E2 = "boek", geeft de functie 180, omdat de koppeling naar de cel wordt vervangen met de inhoud ervan.

Open bestand met voorbeeld:

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

COM.MICROSOFT.MINIFS

Help ons, alstublieft!