ISOWEEKNUMMER

Met ISOWEEKNUMMER wordt het weeknummer berekend van het jaar voor de interne datumwaarde.

note

De internationale standaard ISO 8601 heeft bepaald dat maandag de eerste dag van de week zal zijn. Een week die gedeeltelijk in het ene jaar en gedeeltelijk in het volgende jaar ligt wordt een getal toegewezen in het jaar waarin de meeste dagen van die week liggen. Dat betekent dat week nummer 1 van elk jaar de week is waarin 4 januari ligt.


tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.1.


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

ISOWEEKNUM(Nummer)

Getal is het interne datumgetal.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=ISOWEEKNUM(DATUM(01-01-1995)) geeft 52. Week 1 start op maandag, 02-01-1995.

=ISOWEEKNUM(DATE(01-01-1990)) geeft 53. Week 1 start op maandag, 04-01-1999.

Help ons, alstublieft!