IMSECH-functie

Geeft de secans hyperbolicus van een complex getal terug. De secans hyperbolicus van een complex getal kan uitgedrukt worden als:

IMSECH vergelijking

Het resultaat wordt weergeven als een tekenreeks en heeft het karakter "i" of "j" als denkbeeldige eenheid.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 3.6.


Syntaxis

IMSECH(Complex getal)

Complex_getal is een complex getal waarvan de secans hyperbolicus moet berekend worden.

note

A Complex getal is een tekenreeks in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b getallen zijn.
Als hetcomplex getal in feite een reƫel getal is (b=0), dan kan het een tekenreeks of een getalswaarde zijn.


warning

De functie geeft altijd een tekenreeks die een complex getal voorstelt.
Als het resultaat een complex getal met Ć©Ć©n van de delen (a of b) gelijk aan nul is, wordt dat gedeelte niet weergegeven.


Voorbeelden

=IMSECH("4-3i")
geeft -0.0362534969158689+0.00516434460775318i.

=IMSECH(2)
geeft 0.26580222883408 als tekenreeks. Het denkbeeldige deel is gelijk aan nul, zodat deze niet wordt weergegeven in het resultaat.

Open bestand met voorbeeld:

Help ons, alstublieft!