VOORSPELLEN.ETS.SEIZOENSLENGTE

Geeft het aantal steekproeven in een periode weer dat wordt berekend door Calc met de functie VOORSPELLEN.ETS.SEIZOENSLENGTE met de parameter lengte van de periode gelijk is aan 1.

Exponentiële afvlakking is een techniek die kan worden toegepast om werkelijke waarden in tijdreeksen af te vlakken, teneinde waarschijnlijke toekomstige waarden te voorspellen.

Exponential Triple Smoothing (ETS) is een set algoritmen waarin zowel trend en periodieke (seizoensgebonden) invloeden worden verwerkt. Exponential Double Smoothing (EDS) is een algoritme zoals ETS, maar zonder de periodieke invloeden. EDS produceert lineaire voorspellingen.


Hetzelfde resultaat wordt teruggegeven met de functies FORECAST.ETS.STAT als het argument statistische waarde gelijk is aan 9 (en lengte periode gelijk is aan 1).

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.SEIZOENSLENGTE (waardes, tijdslijn, [gegevensafronding], [aggregatie])

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. waardenzijn de historische waarden, waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. De bereik van de tijdlijn (x-waarde) voor de historische waarden.

Notitiepictogram

De tijdlijn hoeft niet gesorteerd te worden, de functies worden voor de berekeningen gesorteerd.
Er moeten wel logische stappen zijn tussen de waarden van de tijdlijn.
Als geen constante stap in de gesorteerde tijdlijn gevonden wordt, zullen de functies de foutcode #NUM! teruggeven.
Als de bereiken van de tijdlijn en de historische waarden niet dezelfde afmetingen hebben, geven de functies de foutcode #N/A terug.
Als de tijdlijn minder dan 2 perioden met gegevens bevat, zullen de functies de foutcode #VALUE! teruggeven.


gegevensaanvulling (optioneel): een logische waarde WAAR of ONWAAR , een numeriek 1 of 0, standaard is 1 (WAAR). Een waarde van 0 (ONWAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe met nul als historische waarde. Een waarde van 1 (WAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende gegevenspunten.

Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, ondersteunt de functie tot 30% ontbrekende gegevenspunten en voegt deze gegevenspunten toe.


aggregatie (optioneel): Een numerieke waarde van 1 tot 7, met standaard 1. De aggregatie-parameter geeft aan welke methode wordt gebruikt om dezelfde tijdwaarden te aggregeren:

Aggregatie

Functie

1

GEMIDDELDE

2

AANTAL

3

AANTALARG

4

MAX

5

MEDIAAN

6

MIN

7

SOM


Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, zal de functie meerdere punten met dezelfde tijdstempel aggregeren.


Voorbeeld

Onderstaande tabel bevat een tijdslijn en daaraan geassocieerde waarden:

A

B

1

Tijdslijn

Waardes

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=VOORSPELLEN.ETS.SEIZOENSLENGTE(waardes; tijdslijn;WAAR();1)

Geeft 6 terug, het getal van de voorbeelden in de periode gebaseerd op Waarden aen Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, geen ontbrekende gegevens, en GEMIDDELDE als aggregatie.

Help ons, alstublieft!