VOORSPELLEN.ETS.MULT-functie

Berekent de vermenigvuldigde voorspelling(en) (toekomstige waarden) gebaseerd op historische gegevens met gebruik van ETS of EDS algoritmen. EDS wordt gebruikt wanneer het argument lengte periode 0 is, anders wordt ETS gebruikt.

Exponenti√ęle afvlakking is een techniek die kan worden toegepast om werkelijke waarden in tijdreeksen af te vlakken, teneinde waarschijnlijke toekomstige waarden te voorspellen.

Exponential Triple Smoothing (ETS) is een set algoritmen waarin zowel trend en periodieke (seizoensgebonden) invloeden worden verwerkt. Exponential Double Smoothing (EDS) is een algoritme zoals ETS, maar zonder de periodieke invloeden. EDS produceert lineaire voorspellingen.


VOORSPELLEN.ETS.MULT berekent met het model

voorspellen = basiswaarde + trend * ‚ąÜx * periodieke _afwijking.

Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.MULT(doeldatum, waarden, tijdlijn, [lengte periode], [gegevensaanvulling], [aggregatie])

doel (verplicht): Een datum, uur of numerieke enkelvoudige waarde of bereik. Het gegevenspunt/bereik waarvoor een prognose te berekenen.

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. waardenzijn de historische waarden, waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

tijdlijn (verplicht): Een numerieke reeks of reeks. Het tijdlijnbereik (x-waarde) voor de historische waarden.

Notitiepictogram

De tijdlijn hoeft niet te worden gesorteerd, de functies sorteren deze voor berekeningen.
De tijdlijnwaarden moeten een consistente stap ertussen hebben.
Als een constante stap niet kan worden ge√Įdentificeerd in de gesorteerde tijdlijn, kunnen de functies zal de fout #GETAL! gdretourneerd worden.
Als de bereiken van zowel de tijdlijn als de historische waarden niet dezelfde grootte hebben, retourneren de functies de fout #N/A.
Als de tijdlijn minder dan 2 gegevensperioden bevat, zullen de functies zal de fout #VALUE! geretourneerd worden.


lengte periode (optioneel): Een numerieke waarde >= 0, de standaardwaarde is 1. Een positief geheel getal dat het aantal steekproeven in een periode aangeeft.

Notitiepictogram

Een waarde van 1 geeft aan dat Calc het aantal steekproeven in een periode automatisch bepaalt.
Een waarde van 0 geeft geen periodieke effecten aan, een prognose wordt berekend met EDS-algoritmen.
Voor alle andere positieve waarden worden voorspellingen berekend met ETS-algoritmen.
Voor waarden die geen positief geheel getal zijn, zullen de functies de fout #NUM! retourneren.


gegevensaanvulling (optioneel): een logische waarde WAAR of ONWAAR , een numeriek 1 of 0, standaard is 1 (WAAR). Een waarde van 0 (ONWAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe met nul als historische waarde. Een waarde van 1 (WAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende gegevenspunten.

Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, ondersteunt de functie tot 30% ontbrekende gegevenspunten en voegt deze gegevenspunten toe.


aggregatie (optioneel): Een numerieke waarde van 1 tot 7, met standaard 1. De aggregatie-parameter geeft aan welke methode wordt gebruikt om dezelfde tijdwaarden te aggregeren:

Aggregaat

Functie

1

GEMIDDELDE

2

AANTAL

3

AANTALARG

4

MAX

5

MEDIAAN

6

MIN

7

SOM


Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, zal de functie meerdere punten met dezelfde tijdstempel aggregeren.


Voorbeeld

Onderstaande tabel bevat een tijdslijn en daaraan geassocieerde waarden:

A

B

1

Tijdslijn

Waardes

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=VOORSPELLEN.ETS.MULT(DATUM(2014;1;1);waardes;tijdslijn;1;WAAR();1)

Geeft 131,71437427439 terug, de vermenigvuldigde voorspelling voor januari 2014 gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met één steekproef per periode, geen ontbrekende gegevens en GEMIDDELDE als aggregatie.

=VOORSPELLEN.ETS.MULT(DATUM(2014;1;1);waardes;tijdslijn;4;WAAR();7)

Geeft 120,747806144882 terug, de vermenigvuldigde voorspelling voor januari 2014 gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met een lengte periode van 4, geen ontbrekende gegevens, en SOM als aggregatie.

Technische informatie

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Deze functie maakt geen deel uit van de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) indeling standaard. De naamafstand is

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.MULT

Help ons, alstublieft!