VOORSPELLEN.ETS.ADD-functie

Berekent de toegevoegde voorspelling(en) (toekomstige waarden) gebaseerd op historische gegevens met gebruik van ETS of EDS algoritmen. EDS wordt gebruikt wanneer het argument lengte periode 0 is, anders wordt ETS gebruikt.

Exponentiële afvlakking is een techniek die kan worden toegepast om werkelijke waarden in tijdreeksen af te vlakken, teneinde waarschijnlijke toekomstige waarden te voorspellen.

Exponential Triple Smoothing (ETS) is een set algoritmen waarin zowel trend en periodieke (seizoensgebonden) invloeden worden verwerkt. Exponential Double Smoothing (EDS) is een algoritme zoals ETS, maar zonder de periodieke invloeden. EDS produceert lineaire voorspellingen.


VOORSPELLEN.ETS.ADD berekent met het model

voorspellen = basiswaarde + trend * ∆x + periodieke afwijking.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.2.


Syntaxis

VOORSPELLEN.ETS.ADD(doeldatum, waarden, tijdlijn, [lengte periode], [gegevensaanvulling], [aggregatie])

doel (verplicht): Een datum, uur of numerieke enkelvoudige waarde of bereik. Het gegevenspunt/bereik waarvoor een prognose te berekenen.

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. waardenzijn de historische waarden, waarvoor u de volgende punten wilt voorspellen.

waarden (verplicht): Een numerieke reeks of bereik. De bereik van de tijdlijn (x-waarde) voor de historische waarden.

Notitiepictogram

De tijdlijn hoeft niet gesorteerd te worden, de functies worden voor de berekeningen gesorteerd.
Er moeten wel logische stappen zijn tussen de waarden van de tijdlijn.
Als geen constante stap in de gesorteerde tijdlijn gevonden wordt, zullen de functies de foutcode #NUM! teruggeven.
Als de bereiken van de tijdlijn en de historische waarden niet dezelfde afmetingen hebben, geven de functies de foutcode #N/A terug.
Als de tijdlijn minder dan 2 perioden met gegevens bevat, zullen de functies de foutcode #VALUE! teruggeven.


lengte periode (optioneel): Een numerieke waarde >= 0, de standaardwaarde is 1. Een positief geheel getal dat het aantal steekproeven in een periode aangeeft.

Notitiepictogram

Een waarde van 1 geeft aan dat Calc het aantal steekproeven in een periode automatisch bepaalt.
Een waarde van 0 geeft geen periodieke effecten aan, een prognose wordt berekend met EDS-algoritmen.
Voor alle andere positieve waarden worden voorspellingen berekend met ETS-algoritmen.
Voor waarden die geen positief geheel getal zijn, zullen de functies de fout #NUM! retourneren.


gegevensaanvulling (optioneel): een logische waarde WAAR of ONWAAR , een numeriek 1 of 0, standaard is 1 (WAAR). Een waarde van 0 (ONWAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe met nul als historische waarde. Een waarde van 1 (WAAR) voegt ontbrekende gegevenspunten toe aan de hand van het gemiddelde van de aangrenzende gegevenspunten.

Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, ondersteunt de functie tot 30% ontbrekende gegevenspunten en voegt deze gegevenspunten toe.


aggregatie (optioneel): Een numerieke waarde van 1 tot 7, met standaard 1. De aggregatie-parameter geeft aan welke methode wordt gebruikt om dezelfde tijdwaarden te aggregeren:

Aggregaat

Functie

1

GEMIDDELDE

2

AANTAL

3

AANTALARG

4

MAX

5

MEDIAAN

6

MIN

7

SOM


Notitiepictogram

Hoewel de tijdslijn een constante stap tussen de datapunten vereist, zal de functie meerdere punten met dezelfde tijdstempel aggregeren.


Voorbeeld

Onderstaande tabel bevat een tijdslijn en daaraan geassocieerde waarden:

A

B

1

Tijdslijn

Waardes

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=VOORSPELLEN.ETS.ADD(DATUM(2014;1;1); waardes;1;WAAR();1)

Geeft 157,166666666667 terug, de toegevoegde voorspelling voor januari 2014 gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met één steekproef per periode, geen ontbrekende gegevens, en GEMIDDELDE als aggregatie.

=VOORSPELLEN.ETS.ADD(DATUM(2014;1;1); waardes;tijdslijn;4;WAAR();7)

Geeft 113,251442038722 terug, de toegevoegde voorspelling voor januari 2014 gebaseerd op Waarden en Tijdlijn genoemde bereiken hierboven, met een lengte periode van 4, geen ontbrekende gegevens, en SOM als aggregatie.

Help ons, alstublieft!