FOUT.TYPE-functie

Geeft een getal dat een bepaald type fout aanduidt of de foutwaarde #N/A, als er geen fout is.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 5.0.


Syntaxis

TYPE.FOUT(Fout_waarde)

Fout_waarde – vereist argument. De foutwaarde van een verwijzing naar een cel, waarvan de waarde moet worden verwerkt.

Foutwaarde

Geeft

#NULL! (Fout:521)

1

#DELING.DOOR.0! (Fout:532)

2

#WAARDE! (Fout:519)

3

#VERW! (Fout:524)

4

#NAAM? (Fout:525)

5

#GETAL! (Fout:503)

6

#N/B (Fout:32767)

7

Iets anders

#N/A


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeelden

Eenvoudig gebruik

=TYPE.FOUT(#N/A)

Geeft 7, omdat 7 het indexnummer is van de foutwaarde #N/A.

=TYPE.FOUT(A3)

Als A3 een uitdrukking bevat die gelijk is aan de deling door nul, geeft de functie 2, want 2 is het indexnummer van de foutwaarde #DIV/0!

Meer geavanceerde manier

Als bij het delen van A1 door A2 nul kan ontstaan, dan kunt u de situatie als volgt te behandelen:

=ALS(ALSFOUT(A1/A2);ALS(TYPE.FOUT(A1/A2)=2;"de noemer niet gelijk zijn aan nul");A1/A2)

De ALSFOUT-functie geeft WAAR of ONWAAR, afhankelijk van of er een fout is of niet. Als er een fout is, adresseert de functie ALS aan de tweede argument, als er geen fout is, wordt het resultaat van de deling gegeven. Het tweede argument controleert het indexnummer van het specifieke Fout_type en als deze gelijk is aan 2, geeft het de gespecificeerde tekst "de noemer kan niet nul" en anders 0. Aldus zal duidelijke tekst de deling door nul aanduiden en het resultaat van de deling zal verschijnen als de verdeling succesvol is of een fout van een ander type zal bijvoorbeeld nul geven.

warning

Wanneer de TYPE.FOUT-functie wordt gebruikt als voorwaarde voor de ALS-functie en de TYPE.FOUT geeft #N/A, geeft de ALS-functie ook #N/A. Gebruik ALSFOUT om dit te vermijden, zoals in het voorbeeld hierboven wordt weergegeven.


Help ons, alstublieft!