LAATSTE.DAG

Geeft de laatste dag van een maand terug die maanden verder ligt dan de startdatum.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

LAATSTE.DAG(StartDatum; Maanden)

Startdatum is een datum (het startpunt van de berekening).

Maanden is het aantal maanden voor (negatief) of na (positief) de startdatum.

Voorbeelden

Wat is de laatste dag van de maand die 6 maanden na 14 september 2001 valt?

=LAATSTE.DAG(DATUM(2001;9;14);6) geeft het seriële getal 37346 terug. Als datum opgemaakt is dat 31-03-2002.

=LAATSTE.DAG("2001-09-14";6) werkt ook. Als u de datum rechtstreeks opgeeft, raden we aan de standaard ISO 8601-indeling te gebruiken, omdat deze onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen.

Help ons, alstublieft!