ZELFDE.DAG

Het resultaat is een datum die een aantal maanden verwijderd is van de startdatum. Alleen maanden worden meegenomen; dagen worden niet voor de berekening gebruikt.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

ZELFDE.DAG(Startdatum; Maanden)

StartDatum is een datum.

Maanden is het aantal maanden voor (negatief) of na (positief) de startdatum.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

Welke datum valt één maand voor 31-3-2001?

=EDATE("2001-03-31";-1) geeft het serienummer 36950. Als datum opgemaakt is dit 2001-02-28.

Help ons, alstublieft!