DAGEN360

Retourneert het verschil tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen dat bij renteberekeningen gebruikt wordt.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

DAGEN360(Datum 1; Datum 2[; Type])

Als Datum2 eerder is dan Datum1 zal de functie een negatief getal teruggeven.

Het optionele argument Type bepaalt het type verschilberekening. Als Type = 0 of als het argument ontbreekt, wordt de Amerikaanse methode (National Association of Securities Dealers of NASD) gebruikt. Als Type <> 0, wordt de Europese methode gebruikt.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geĂŻnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=DAGEN360("01-01-2000"; NU()) geeft het aantal dagen terug vanaf 1 januari 2010 tot vandaag.

Help ons, alstublieft!