DAGEN

Berekent het verschil tussen twee datumwaarden. Als resultaat wordt het aantal dagen tussen de twee dagen geretourneerd.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

DAGEN(Datum2; Datum1)

Datum1 is de begindatum, Datum2 is de einddatum. Als Datum2 een eerdere datum is dan Datum1 is het resultaat een negatief getal.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=DAGEN(NU();"01-01-2010")) geeft het aantal dagen vanaf 1 januari 2010 tot vandaag.

=DAGEN("10-10-1990";"10-10-1980") geeft 3652 dagen.

Help ons, alstublieft!