DATUMWAARDE

Retourneert het interne datumgetal voor tekst tussen aanhalingstekens.

Het interne datumgetal wordt als een getal geretourneerd. Het getal wordt bepaald door het datumsysteem dat gebruikt wordt door LibreOffice om datums te berekenen.

Indien de tekst-tekenreeks ook een tijdswaarde bevat, geeft DATUMWAARDE alleen het gehele getal van de conversie terug.

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

DATUMWAARDE("Tekst")

Tekst is een geldige datumexpressie en moet tussen aanhalingstekens ingevoerd worden.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Voorbeelden

=DATUMWAARDE("20-07-1954") levert 19925 op.

Help ons, alstublieft!