DATUMVERSCHIL

Deze functie geeft het aantal gehele dagen, maanden of jaren terug tussen een Begindatum en een Einddatum.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 3.6.


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Syntaxis

DATUMVERSCHIL(Startdatum; Einddatum; Interval)

Begindatum is de datum van waar de berekening wordt uitgevoerd.

Einddatum is de datum tot waar de berekening wordt uitgevoerd. De Einddatum moet later dan de Begindatum zijn.

Interval is een tekenreeks die bepaalt hoe het verschil wordt berekend. Mogelijke waarden zijn "d", "m", "j", "jm", "md" of "jd", ongeacht de huidige taalinstellingen.

note

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geĆÆnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere lokale instellingen.


tip

Een eenduidige conversie is mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. Als een #WAARDE!-fout optreedt, dan deselecteert u Algemene fout #WAARDE! in - LibreOffice Calc - Formule, knop Details... in sectie"Gedetailleerde berekeningsinstellingen", Aangepast (conversie van tekst naar getallen en meer) list box.


Waarde voor "Interval"

Teruggeven waarde

"d"

Aantal gehele dagen tussen de Begindatum en Einddatum.

"m"

Aantal gehele maanden tussen Begindatum en Einddatum.

"y"

Aantal gehele jaren tussen Begindatum en Einddatum.

"ym"

Aantal gehele maanden wanneer de jaren afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.

"md"

Aantal gehele dagen wanneer de jaren en maanden afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.

"yd"

Aantal gehele dagen wanneer de jaren afgetrokken worden van het verschil tussen Begindatum en Einddatum.


Voorbeeld

Verjaardag berekening. Een man werd geboren op 17-04-1974. Vandaag is het 13-06-2012.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"j") geeft 38.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"j") geeft 1.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"md") geeft 27.

Dus is hij 38 jaar, 1 maand en 27 dagen oud.

=DATUMVERSCHIL(DATUM(13-06-1974";"13-06-2012";"m") geeft 457, hij leeft dus reeds 457 maanden.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";"13-06-2012";"d") geeft 13937, hij leeft dus reeds 13937 dagen.

=DATUMVERSCHIL("17-04-1974";DATUM(13-06-2012);"jd") geeft 57, zijn verjaardag was 57 dagen geleden.

Help ons, alstublieft!