AANTALLEN.ALS

Geeft het aantal cellen die aan criteria in meerdere bereiken voldoen.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Syntaxis

AANTALLEN.ALS(Bereik; Criterium[; Bereik2; Criterium2][; ... ; [Bereik2127; Criterium127]])

Bereik 1 – vereist argument. Het is een celbereik, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of rij waarop het overeenkomstige criterium moet worden toegepast.

Criterium: Een criterium is een enkele cel Referentie, Getal of Tekst. Het wordt gebruikt in vergelijkingen met celinhoud.

Een verwijzing naar een lege cel wordt geïnterpreteerd als de numerieke waarde 0.

Een overeenkomende uitdrukking kan zijn:

Bereik2 – Optioneel. Bereik2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Bereik1.

Criterium2 – Optioneel. Criterium2 en alle volgende betekenen hetzelfde als Criterium.

De zoekopdracht ondersteunt jokertekens of reguliere expressies. Als reguliere expressies zijn ingeschakeld, kunt u "all.*" invoeren, bijvoorbeeld om de eerste locatie van "all" te vinden, gevolgd door willekeurige tekens. Als u wilt zoeken naar een tekst die ook een reguliere expressie is, moet u elk metateken of operator van een reguliere expressie laten voorafgaan door een "\"-teken, of de tekst in \Q...\E insluiten. U kunt de automatische evaluatie van jokertekens of reguliere expressies in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen .

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Bereik, Bereik2, ... en Criterium, Criterium2, ... moet dezelfde grootte hebben, anders retourneert de functie fout:502 - Ongeldig argument.

note

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


De functie kan maximaal 255 argumenten bevatten, wat betekent dat u 127 bereiken en voorwaarden kunt opgeven.

Als een cel WAAR bevat, wordt het behandeld als 1, als een cel ONWAAR bevat als 0 (nul).

note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


Voorbeeld

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


warning

In alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening de rij # 6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=AANTALLEN.ALS(B2:B6">=20")

Telt het aantal rijen van het bereik B2:B6 die waarden groter dan of gelijk aan 20 bevatten. Dit geeft 3, omdat de vijfde en zesde rij niet aan het criterium voldoen.

=AANTALLEN.ALS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Telt het aantal rijen dat tegelijkertijd waarden groter dan 70 bevatten in het bereik C2:C6 en waarden groter dan of gelijk aan 20 in het bereik B2:B6. Dit geeft 2, omdat de tweede, de vijfde en de zesde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

Met behulp van reguliere expressies en geneste functies

Om deze voorbeelden te laten werken zoals beschreven, moet u ervoor zorgen dat Reguliere expressies in formules toestaan is geselecteerd in - LibreOffice Calc - Berekenen.

=AANTAL.ALS(B2:B6;"[:Alpha:]*")

Telt het aantal rijen in het bereik B2:B6 die alleen alfabetische symbolen bevatten. Dit geeft 1, want alleen de zesde rij voldoet aan het criterium.

=AANTAL.ALS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Telt het aantal rijen in het bereik B2:B6 met uitzondering van rijen die minimum en maximum waarden van dit bereik bevatten. Dit geeft 2, omdat de derde, vijfde en zesde rij niet voldoen aan tenminste één criterium.

=AANTAL.ALS(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Telt het aantal rijen die overeenkomen met alle cellen van het bereik A2:A6 die beginnen met "pen" en alle cellen van het bereik B2:B6 met uitzondering van zijn maximum. Dit geeft 1, want alleen de tweede rij voldoet aan alle criteria.

Verwijs naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk moet kunnen veranderen, kunt u dit in een aparte cel opvoeren en gebruik maken van een verwijzing naar deze cel in de voorwaarde van de AANTAL.ALS-functie. De bovenstaande functie kan bijvoorbeeld als volgt worden herschreven:

=AANTAL.ALS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Als E2 = pen, geeft de functie 1, omdat de verwijzing naar de cel wordt vervangen met de inhoud ervan en het werkt als een hierboven genoemde functie.

Open bestand met voorbeeld:

Help ons, alstublieft!