GEMIDDELDE.ALS-functie

Geeft het rekenkundig gemiddelde van alle cellen in een bereik die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. De GEMIDDELDE.ALS-functie telt alle resultaten op die overeenkomen met de logische test en deelt dit totaal door het aantal geselecteerde waarden.

tip

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 4.0.


Syntaxis

GEMIDDELDE.ALS(Bereik; Criterium [; Gemiddeld_Bereik])

Bereik – vereist argument. Een matrix, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of een rij met getallen voor het bepalen van een gemiddelde of getallen of tekst voor de voorwaarde.

Criterium: Een criterium is een enkele cel Referentie, Getal of Tekst. Het wordt gebruikt in vergelijkingen met celinhoud.

Een verwijzing naar een lege cel wordt geïnterpreteerd als de numerieke waarde 0.

Een overeenkomende uitdrukking kan zijn:

De zoekopdracht ondersteunt jokertekens of reguliere expressies. Als reguliere expressies zijn ingeschakeld, kunt u "all.*" invoeren, bijvoorbeeld om de eerste locatie van "all" te vinden, gevolgd door willekeurige tekens. Als u wilt zoeken naar een tekst die ook een reguliere expressie is, moet u elk metateken of operator van een reguliere expressie laten voorafgaan door een "\"-teken, of de tekst in \Q...\E insluiten. U kunt de automatische evaluatie van jokertekens of reguliere expressies in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen .

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Gemiddeld_Bereik – optioneel. Het is een reeks waarden voor de berekening van het gemiddelde.

note

Als het Gemiddeld_bereik niet is opgegeven, wordt Bereik gebruikt voor beide, de berekening van het gemiddelde en de zoekopdracht volgens de voorwaarde. Als het Gemiddeld_bereik is is gespecificeerd, wordt het Bereik alleen gebruikt voor de voorwaardetest, terwijl Gemiddeld_bereik wordt gebruikt voor de gemiddelde berekening.


note

Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)


warning

Als een cel in een bereik van waarden voor het berekenen van het gemiddelde leeg is of tekst bevat, negeert de functie GEMIDDELDE.ALS deze cel.
Als de hele reeks leeg is, alleen tekst bevat of alle waarden van de reeks voldoen niet aan de voorwaarde (of een combinatie hiervan), geeft de functie de fout #DIV/0!.


Voorbeeld

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


warning

In alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening de rij # 6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Eenvoudig gebruik

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;"<35")

Berekent het gemiddelde van de waarden van het bereik B2:B6 dat er minder dan 35 zijn. Dit geeft 19, omdat de tweede rij niet deelneemt in de berekening.

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Berekent het gemiddelde van waarden van hetzelfde bereik, dat kleiner is dan de maximale waarde van dit bereik. Geeft 19, omdat de grootste waarde (tweede rij) niet deelneemt aan de berekening.

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;">"&SMALL(B2:B6;1))

Berekent het gemiddelde van waarden van hetzelfde bereik, dat groter is dan de kleinste waarde van dit bereik. Geeft 25, omdat de kleinste waarde (vierde rij) niet deelneemt aan de berekening.

Gebruik het Gemiddelde_Bereik

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;"<35";C2:C6)

De functie zoekt uit welke waarden minder dan 35 zijn in het bereik B2:B6 en berekent het gemiddelde van corresponderende waarden van et bereik C2:C6. Geeft 145, omdat de tweede rij niet deelneemt in de berekening.

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

De functie zoekt uit welke waarden uit het bereik B2:B6 groter zijn dan de kleinste waarde in het bereik B2:B6 en berekent het gemiddelde van corresponderende waarden in het bereik C2:C6. Geeft 113,3, omdat de vierde rij (waar de minste waarde in het bereik B2: B6 in staat) niet deelneemt aan de berekening.

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;"<"&LARGE(B2:B6;2);C2:C6)

De functie zoekt uit welke waarden uit het bereik B2:B6 kleiner zijn dan de tweede grote waarde in het bereik B2:B6 en berekent het gemiddelde van corresponderende waarden in het bereik C2: C6. Geeft 180, omdat alleen de vierde rij deelneemt in de berekening.

Reguliere uitdrukkingen gebruiken

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6);"pen";B2:B6

De functie zoekt uit welke cellen van het bereik A2:A6 alleen het woord "pen" bevatten en berekent het gemiddelde van de overeenkomstige waarden uit het bereik B2:B6. Dit geeft 35, omdat alleen de tweede rij aan de berekening deelneemt. De zoekopdracht wordt uitgevoerd in het bereik A2:A6, maar de waarden worden berekend van het bereik B2:B6.

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;"pen.*";B2:B6)

De functie zoekt uit welke van de cellen van het bereik A2:A6 die beginnen met "pen", eindigen met elke hoeveelheid andere symbolen en berekent het gemiddelde van de overeenkomstige waarden uit het bereik B2:B6. Dit geeft 27,5, want ook "pencil" voldoet nu aan de voorwaarde en zowel de eerste en tweede rij nemen deel aan de berekening.

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;".*boek.*";B2:B6)

De functie zoekt uit welke van de cellen van het bereik A2: A6 die "boek" bevatten, beginnen en eindigend met elke hoeveelheid van andere symbolen en berekent het gemiddelde van de overeenkomstige waarden van het bereik B2:B6. Dit geeft 18,5, omdat alleen de derde en vierde rij deelnemen aan de berekening.

Refereer naar een cel als een criterium

Als u een criterium gemakkelijk moet kunnen veranderen, kunt u deze in een aparte cel opvoeren en gebruik maken van een verwijzing naar deze cel in de voorwaarde van de GEMIDDELDE.ALS-functie.

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

De functie zoekt uit welke van de cellen van het bereik A2:A6 een combinatie van symbolen bevat die wordt aangegeven in E2, beginnend en eindigend met elke hoeveelheid van andere symbolen en berekent het gemiddelde van de overeenkomstige waarden van het bereik B2:B. Als E2 = boek, geeft de functie 18,5 terug.

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

De functie zoekt uit welke van de cellen van het bereik A2:A6 kleiner zijn dan de waarden in E2 en berekent het gemiddelde van de overeenkomstige waarden uit het bereik B2:B6. Als E2 = 35, geeft de functie 145 terug.

Help ons, alstublieft!