Syntaxis

Voorbeelden

Retourneert

Ja

Nee

note

A Complex getal is een tekenreeks in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b getallen zijn.


note

Als hetcomplex getal in feite een reëel getal is (b=0), dan kan het een tekenreeks of een getalswaarde zijn.


warning

De functie geeft altijd een tekenreeks die een complex getal voorstelt.


warning

Als het resultaat een complex getal met één van de delen (a of b) gelijk aan nul is, wordt dat gedeelte niet weergegeven.


Het denkbeeldige deel is gelijk aan nul, zodat deze niet wordt weergegeven in het resultaat.

Het resultaat wordt weergeven als een tekenreeks en heeft het karakter "i" of "j" als denkbeeldige eenheid.

Tekst1 [; Tekst2 [; … [; Tekst255]]]

Tekst1, Tekst2, … , Tekst255 zijn tekenreeksen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van tekenreeksen.

Geheel getal 1 [; Geheel getal 2 [; … [; Geheel getal 255]]]

Geheel getal 1, Geheel getal 2, … , Geheel getal 255 zijn gehele getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van gehele getallen.

Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 254]]]

Getal 1, Getal 2, … , Getal 254 zijn getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken met getallen.

Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]]

Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 zijn getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken met getallen.

Logische waarde 1 [; Logische waarde 2 [; … [; Logische waard 255]]]

Logische waarde 1, Logische waarde 2, … , Logische waarde 255 zijn booleaanse waarden, verwijzingen naar cellen of celbereiken met logische waarden.

Complex getal 1 [; Complex getal 2 [; … [; Complex getal 255]]]

Complex getal 1, Complex getal 2, … ,Complex getal 255 zijn complexe getallen, verwijzingen naar cellen of celbereiken van complexe getallen. Complexe getallen worden ingevoerd in de vorm "x + yi" of "x + yj".

Verwijzing 1 [; Verwijzing 2 [; … [; Verwijzing 255]]]

Verwijzing 1, Verwijzing 2, … ,Verwijzing 255 zijn verwijzingen naar cellen.

Deze functie wordt altijd opnieuw berekend wanneer er een herberekening plaatsvindt.

Help ons, alstublieft!