Syntaxis

Voorbeelden

note

A Complex getal is een tekenreeks in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b getallen zijn.


note

Als hetcomplex getal in feite een reëel getal is (b=0), dan kan het een tekenreeks of een getalswaarde zijn.


warning

De functie geeft altijd een tekenreeks die een complex getal voorstelt.


warning

Als het resultaat een complex getal met één van de delen (a of b) gelijk aan nul is, wordt dat gedeelte niet weergegeven.


Het denkbeeldige deel is gelijk aan nul, zodat deze niet wordt weergegeven in het resultaat.

Het resultaat wordt weergeven als een tekenreeks en heeft het karakter "i" of "j" als denkbeeldige eenheid.

String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]]

String 1, String 2, … , String 255 are strings, references to cells or to cell ranges of strings.

Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]]

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]]

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]]

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]]

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]]

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Reference 1 [; Reference 2 [; … [; Reference 255]]]

Reference 1, Reference 2, … ,Reference 255 are references to cells.

Help ons, alstublieft!