Voorbeeld

Overweeg de volgende tabel

A

B

C

1

Productnaam

Verkopen

Ontvangsten

2

potlood

20

65

3

pen

35

85

4

kladblok

20

190

5

boek

17

180

6

etui

niet

niet


warning

In alle onderstaande voorbeelden, bevatten bereiken voor berekening de rij # 6, die genegeerd wordt omdat deze tekst bevat.


Sombereik; Breik 1; Criteria 1[; Bereik 2; Criteria 2][; … ; [Bereik 127; Criteria 127]]

note

De logische relatie tussen criteria kan worden gedefinieerd als logische EN (conjunctie). Met andere woorden, als en alleen als aan alle gegeven criteria is voldaan, wordt een waarde uit de overeenkomstige cel van de gegeven Functiebereik in de berekening meegenomen.


Functiebereik enBereik1, Bereik2... moeten hetzelfde formaat hebben, anders geeft de functie fout:502 - Ongeldig argument.

Bereik 1 – vereist argument. Het is een celbereik, een naam van een benoemd bereik of een label van een kolom of rij waarop het overeenkomstige criterium moet worden toegepast.

Criterium1 – vereist argument. Een tekenreeks die een logische voorwaarde vertegenwoordigt of een celverwijzing naar een dergelijke reeks. De expressie kan tekst, cijfers, reguliere expressies of jokertekens bevatten (indien ingeschakeld in berekeningsopties).

Bereik2 – Optioneel. Bereik2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Bereik1.

Criterium2 – Optioneel. Criterium2 en alle volgende hebben dezelfde betekenis als Criterium1.

De functie kan maximaal 255 argumenten bevatten, wat betekent dat u 127 bereiken en voorwaarden kunt opgeven.

Als een cel WAAR bevat, wordt het behandeld als 1, als een cel ONWAAR bevat als 0 (nul).

Help ons, alstublieft!