Formulier

Dataformulier is een hulpmiddel om het invoeren van tabelgegevens in werkbladen gemakkelijk te maken. Met het Dataformulier kunt u records (of rijen) met gegevens invoeren, bewerken en verwijderen en horizontaal scrollen vermijden wanneer de tabel veel kolommen heeft of wanneer sommige kolommen erg breed zijn.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Formulier...


Het gegevensformulier voorbereiden

Om effectief te zijn, moet de Calc-gegevenstabel een kopregel hebben, waarbij elke celinhoud het label van de kolom is. De inhoud van de koptekstcellen wordt het label van elk gegevensveld in het formulier.

Het formulier activeren

  1. Plaats de cursor in de kopregel van de tabel.

  2. Kies Gegevens - Formulier...

Vul het formulier met gegevens

Voer de gegevens in de tekstvelden in. Druk op ENTER of klik op Nieuw om het aan de tabel toe te voegen.

Knoppen van het formulier

Nieuw: vul het record (cellen van de tabelrij) met de inhoud van de formuliervelden en spring naar het volgende record of maak een nieuw record onderaan de tabel.

Verwijderen: verwijdert het huidige record.

Herstellen: als een veld bewerkt is, wordt de inhoud van het record naar de oorspronkelijke waarde terug gezet.

Vorig record: gaat naar het vorige record (tabelrij)

Volgend record: gaat naar het volgende record.

Sluiten: sluit het formulier.

Het dialoogvenster en de koptekst als veldlabels

tip

Gebruik de toetsen Tab en Shift-Tab om vooruit en terug te springen tussen tekstvakken van het formulierdialoogvenster.


tip

U kunt ook de schuifbalk van het formulier gebruiken om tussen tekstvakken te schakelen.


Opent het formulier opnieuw

Om het formulierdialoogvenster opnieuw te openen, plaatst u de cursor op de koprij en opent u het formulier. Het weergegeven record in het formulierdialoogvenster is het eerste gegevensrecord. Ga naar het laatste record voordat u nieuwe gegevens invoert, anders wordt het huidige record bewerkt.

Help ons, alstublieft!