Weekend is een optionele parameter - een nummer of een tekenreeks om de dagen van de week te specificeren die weekenddagen zijn en niet beschouwd worden als werkdagen. Weekend is een weekendnummer of tekenreeks die specificeert wanneer het weekend begint. De waarden voor het weekendnummer geven de volgende weekenddagen aan:

Nummers 1 t/m 7 voor tweedaagse weekenden en 11 t/m 17 voor Ă©Ă©ndaagse weekenden.

Getal

Weekeinde

1 of weggelaten

Zaterdag en zondag

2

Zondag en maandag

3

Maandag en dinsdag

4

Dinsdag en woensdag

5

Woensdag en donderdag

6

Donderdag en vrijdag

7

Vrijdag en zaterdag

11

Alleen zondag

12

Alleen maandag

13

Alleen dinsdag

14

Alleen woensdag

15

Alleen donderdag

16

Alleen vrijdag

17

Alleen zaterdag


De tekenreeks Weekend biedt een andere manier om de wekelijkse niet-werkdagen te definiëren. Het moet zeven (7) tekens bevatten - nullen (0) voor een werkdag en enen (1) voor een niet-werkdag. Elk teken vertegenwoordigt een dag van de week, beginnend met Maandag. Alleen 1 en 0 zijn toegestaan. "1111111"is een ongeldige tekenreeks en mag niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de tekenreeks Weekend "0000011" definieert zaterdag en zondag als niet-werkdagen.

Feestdagen is een optionele lijst met data die als niet-werkdagen moeten worden geteld. De lijst mag opgegeven worden in een celbereik.

Help ons, alstublieft!