Celopmaakprofielen

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Uitlijning

Stelt de uitlijningsopties voor de inhoud van de huidige cel, of de geselecteerde cellen in.

Aziatische typografie

Stel de typografische opties voor cellen of alinea's in bestanden in Aziatische talen in Kies Language Settings - Languages in het dialoogvenster Opties en selecteer dan het vak Ingeschakeld in het gebied Ondersteuning voor Aziatische talen om de ondersteuning voor Aziatische talen in te schakelen. De opties voor de Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Celbeveiliging

Definieert beveiligingsopties voor geselecteerde cellen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!