Berekenen

Opdrachten om cellen te berekenen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Berekenen


Opnieuw berekenen

Berekent formulecellen opnieuw.

Hard opnieuw berekenen

Berekent opnieuw alle formules in het document, inclusief Add-In functiens en niet-volatiele functies.

Formule naar waarde

Vervangt de formule in de cel met de door de formule berekende waarde. De formule wordt verwijderd.

Automatisch berekenen

Als u deze optie kiest, zullen formules automatisch opnieuw worden berekend en, zo nodig, zullen de resultaten worden gecorrigeerd.

Help ons, alstublieft!