Calculate

Commands to calculate formula cells.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Opnieuw berekenen

Recalculates formula cells.

Automatisch berekenen

Als u deze optie kiest, zullen formules automatisch opnieuw worden berekend en, zo nodig, zullen de resultaten worden gecorrigeerd.

Help ons, alstublieft!