Invoerhulp

Voer het bericht in dat weergegeven moet worden wanneer de cel of het celbereik in het blad wordt geselecteerd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladGegevens - Validatie - Invoerhulp.


Invoerhulp bij selectie van een cel aanbieden

Toont het bericht dat u invoert in het vak Inhoud wanneer de cel of het celbereik in het blad geselecteerd wordt.

Waarschuwingspictogram

Als u in het vak Inhoud van dit dialoogvenster tekst invoert en dit selectievakje vervolgens selecteert en wist, gaat de tekst verloren.


Inhoud

Titel

Voer de titel in die weergegeven moet worden wanneer de cel of het celbereik wordt geselecteerd.

Invoerhulp

Voer het bericht in dat weergegeven moet worden wanneer de cel of het celbereik wordt geselecteerd.

Help ons, alstublieft!