Criteria

Definieert welke validatieregels kunnen worden geaccepteerd voor de geselecteerde cel(len).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Gegevens - Validatie - Criteria.


Selecteer de randvoorwaarden voor de validatie van de gemarkeerde cellen. Met alle item velden samen kunt u criteria definiëren van type: "Getallen tussen 1 en 10" of "Tekst die niet meer is dan 20 tekens".

Toestaan

Definieer de validatievoorwaarde voor celgegevens. U kunt de andere opties in dit dialoogvenster wijzigen, afhankelijk van de geselecteerde voorwaarde.

De volgende voorwaarden zijn beschikbaar voor selectie:

Voorwaarde

Effect

Iedere waarde

Geen beperking.

Hele getallen

Alleen gehele getallen overeenkomend met de voorwaarde.

Decimaal

Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde.

Datum

Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde. De ingevoerde waarden worden opgemaakt overeenkomstig met de volgende keer dat het dialoogvenster wordt opgeroepen.

Tijd

Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde. De ingevoerde waarden worden opgemaakt overeenkomstig met de volgende keer dat het dialoogvenster wordt opgeroepen.

Celbereik

Alleen waarden toestaan die in een celbereik zijn opgegeven. Het celbereik kan expliciet opgegeven worden, of als een benoemd databasebereik, of als een benoemd bereik. Het bereik kan uit één kolom of één rij cellen bestaan. Als u een bereik met kolommen en rijen opgeeft, wordt alleen de eerste kolom gebruikt.

Lijst

Alleen waarden of tekenreeksen toestaan die in een lijst gespecificeerd zijn. Tekenreeksen en waarden kunnen door elkaar gebruikt worden. Getallen worden gelijk aan hun waarde, dus als u het getal 1 in de lijst invoert, is de ingang 100% ook geldig.

Notitiepictogram

Bij gebruik van de Excel-indeling worden maximaal 255 tekens opgeslagen.


Tekstlengte

Invoer waarvan de lengte overeenkomt met de voorwaarde.

Aangepast

Sta alleen waarden toe die resulteren in de formule die is ingevoerd in het vak Formule om WAAR terug te geven wanneer de formule wordt berekend met de ingevoerde waarde. De formule kan elke uitdrukking zijn die resulteert in een booleaanse waarde van WAAR of ONWAAR, of geeft een numerieke waarde, waarbij een niet-nulwaarde wordt geïnterpreteerd als WAAR en 0 wordt geïnterpreteerd als ONWAAR.

Formules kunnen relatieve verwijzingen gebruiken. Als de cellen A1:A4 bijvoorbeeld zijn geselecteerd, staat de cursor in cel A1 en wordt IS.ONEVEN(A1) ingevoerd in de Formule, dan konden alleen oneven getallen worden ingevoerd in de cellen A1 tot en met A4.


Lege cellen toestaan

Samen met Extra - Detective - Ongeldige gegevens markeren wordt hiermee gedefinieerd dat lege cellen wel (uitgeschakeld) of niet (ingeschakeld) als ongeldige gegevens worden weergegeven.

Keuzelijst weergeven

Toont een lijst met alle geldige tekenreeksen of waarden om uit te kiezen. De lijst kan ook worden geopend door de cel te selecteren en te drukken op .

Items oplopend sorteren

Sorteert de keuzelijst oplopend en filtert duplicaten uit de lijst. Als dit vakje niet geselecteerd is, wordt de volgorde van de gegevensbron gebruikt.

Bron

Voer het celbereik in dat de geldige waarden of tekst bevat.

Items

Voer de items in die geldige waarden of tekenreeksen zullen zijn.

Gegevens

Selecteer de vergelijkende operator die u wilt gebruiken. De beschikbare operatoren zijn afhankelijk van wat je hebt geselecteerd in het vak Toestaan. Als u "tussen" of "niet tussen" selecteert, verschijnen de invoervakjes Minimum en Maximum. Anders verschijnen alleen de invoervakjes Minimum, Maximum of Waarde.

Waarde

Voer de waarde voor de gegevensvalidatie-optie in die u in het vak Toestaan geselecteerd hebt.

Minimum

Voer hier de minimumwaarde in voor de gegevensvalidatie-optie in die u in het vak Toestaan geselecteerd hebt.

Maximum

Voer hier de maximumwaarde in voor de gegevensvalidatie-optie die u heeft geselecteerd in het vak Toestaan .

Help ons, alstublieft!