Groepering

Het groeperen van draaitabellen toont het Groepering dialoogvenster voor ofwel waarden ofwel data.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Groeperen.


Begin

Specificeert het begin van het groeperen.

Automatisch

Specificeert of groeperen bij de kleinste waarde moet beginnen.

Handmatig op

Specificeert of u zelf de beginwaarde voor groeperen moet invoeren.

Einde

Specificeert het einde van de groepering.

Automatisch

Specificeert of groeperen bij de grootste waarde beëindigd moet worden.

Handmatig op

Specificeert of u zelf de eindwaarde voor groepering moet invoeren.

Groeperen per

Specificeert het waardebereik aan de hand waarvan de grenzen van elke groep berekend worden.

Aantal dagen

Wanneer er datumwaarden worden gegroepeerd, wordt hiermee het aantal dagen waarop gegroepeerd moet worden, gespecificeerd.

Intervallen

Wanneer er datumwaarden worden gegroepeerd, worden hiermee de intervallen waarop gegroepeerd moet worden, gespecificeerd.

Help ons, alstublieft!