Gegevensbron selecteren

Selecteer de database en de tabel of query met de gegevens die u wilt gebruiken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Draaitabel, in het dialoogvenster Bron selecteren, kies de optie In LibreOffice aangemelde gegevensbron.


Selectie

U kunt alleen databases selecteren die in LibreOffice geregistreerd zijn. Kies - LibreOffice Base - Databases om een gegevensbron te registreren.

Database

Selecteer de database met de gegevensbron die u wilt gebruiken.

Gegevensbron

Selecteer de gegevensbron die u wilt gebruiken.

Type

Klik op het brontype van de geselecteerde gegevensbron. U hebt de keuze uit vier brontypen: "Blad", "Query" en "SQL" of SQL (Native)'.

Help ons, alstublieft!