Draaitabel - Invoegen of bewerken - Bron selecteren

Opent een dialoogvenster waarin u de bron voor uw draaitabel kunt selecteren. Vervolgens kunt u uw tabel maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Draaitabel.


Selectie

Selecteer een gegevensbron voor de draaitabel.

Huidige selectie

Gebruikt de geselecteerde cellen als de gegevensbron voor de draaitabel.

note

De kolomgegevens in de draaitabel gebruiken dezelfde getalopmaak als op de eerste rij van de huidige selectie.


In LibreOffice aangemelde gegevensbron

Gebruikt een tabel of query in een database die in LibreOffice geregistreerd is als de gegevensbron voor de Draaitabel.

Externe bron/interface

Opent het dialoogvenster Externe bron, waar u de OLAP data bron kunt selecteren voor de draaitabel.

Dialoogvenster Draaitabel

Help ons, alstublieft!