Details weergeven (Draaitabel)

Voegt een nieuw werkblad "Details" in met meer informatie over de huidige draaitabelcel. U kunt ook op een draaitabelcel dubbelklikken om een werkblad "Details" in te voegen. Het nieuwe werkblad toont een reeks van rijen uit de oorspronkelijke gegevensbron die ten grondslag liggen aan de resultaatgegevens die worden weergegeven in de huidige cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Details weergeven (voor sommige draaitabellen).


Notitiepictogram

Verborgen items worden niet geëvalueerd, de rijen van de verborgen items zijn inbegrepen. Details weergeven is alleen beschikbaar voor draaitabellen die zijn gebaseerd op celbereiken of bereiken van databasegegevens.


Help ons, alstublieft!