Groeperen

Definieert het geselecteerde celbereik als een groep rijen of kolommen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Groeperen.

F12

Op de werkbalk Werktuigen klikt u op

Pictogram

Groeperen


Wanneer u een celbereik groepeert, verschijnt er een overzichtspictogram in de marges naast de groep. U kunt hierop klikken om de groep te verbergen of weer te geven. U heft de groepering van de selectie op door Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Groepering opheffen te kiezen.

Opnemen

Rijen

Groepeert de geselecteerde rijen.

Kolommen

Groepeert de geselecteerde kolommen.

note

Het groeperen en opheffen van de groep wordt niet bijgehouden. Een groep wordt grijs weergegeven wanneer wijzigingen bijhouden is ingeschakeld.


Help ons, alstublieft!