Consolideren naar

Consolideren naar

In dit bereik kunt u aangeven of met kolomkoppen of rijkoppen rekening moet worden gehouden gedurende het Consolideren. Als een van de aangeboden controlevakken is geselecteerd, dan zal afzonderlijke consolidering worden uitgevoerd voor variërende kolomkoppen of rijkoppen in de individuele werkbladgebieden. Als niets is geselecteerd, zal elke cel worden geconsolideerd door zijn positie in de tabel zonder te controleren of de gegevens passen. Met andere woorden, de kolommen of rijen van de gebieden die moeten worden geconsolideerd behoeven niet te worden gerangschikt in dezelfde reeks. Zolang als de beschrijvingen overeenkomen, kunnen zij worden gerangschikt in een verschillende reeks.

Rijkoppen

Markeer dit vakje om rijkoppen in het consolideringsbereik op te nemen.

Kolomkoppen

Markeer dit vakje om kolomkoppen in het consolideringsbereik op te nemen .

Opties

Met brongegevens verbinden

Koppelt de gegevens in het consolideringsbereik aan de brongegevens en werkt automatisch de resultaten bij van de consolidatie zodra een verandering wordt gemaakt in de originele gegevens.

Opties

Klik hier om het vergrote opties-dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!