Consolideren

Gebruik deze functie om gegevens van verscheidene onafhankelijke werkbladbereiken samen te voegen. Een nieuw bereik zal worden berekend via een geselecteerde wiskundige functie en gebaseerd op die bereiken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Consolideren.


Functie

Selecteer de functie die u wilt gebruiken om de gegevens te consolideren.

Consolideringsbereiken

Toont de celbereiken die u wilt consolideren.

Brongegevensbereik

Geeft het celbereik aan dat u wilt consolideren met de celbereiken die worden weergegeven in het vak Consolidatiebereiken . Selecteer een celbereik in een vel en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook de naam van een vooraf gedefinieerde cel selecteren in de lijst Brongegevensbereiken.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Resultaten kopiëren naar

Toont de eerste cel in het bereik waar de consolidatieresultaten weergegeven zullen worden.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Toevoegen

Klik hier om de verwijzing die gespecificeerd is in Brongegevensgebied aan het Consolideringsbereik toe te voegen.

Opties

Hiermee worden aanvullende opties weergegeven.

Help ons, alstublieft!