Groepering 1, 2, 3

Configureer de instellingen voor maximaal drie groepen subtotalen. Elk tabblad heeft dezelfde lay-out.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladGegevens - Subtotalen - Groepering 1, 2, 3.


Groeperen per

Selecteer de kolom die u de controle over het berekeningsproces wilt geven. Als de inhoud van de geselecteerde kolom verandert, worden de subtotalen automatisch opnieuw berekend.

Subtotalen berekenen van

Selecteer de kolom(men) met de waarden waarvoor u de subtotalen wilt berekenen.

Functie gebruiken

Selecteer de wiskundige functie waarmee u de subtotalen wilt berekenen.

Help ons, alstublieft!