Subtotalen

Berekent subtotalen voor de kolommen die u selecteert. LibreOffice gebruikt de SOM-functie om automatisch het subtotaal en totaal generaal in een labelbereik te berekenen. U kunt ook andere functies gebruiken om de berekening uit te voeren. LibreOffice herkent een gedefinieerd databasegebied automatisch wanneer u de cursor erin plaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Subtotalen.


U kunt bijvoorbeeld een verkoopoverzicht voor een bepaalde postcode genereren op basis van gegevens uit een clientdatabase.

Groepering 1, 2, 3

Configureer de instellingen voor maximaal drie groepen subtotalen. Elk tabblad heeft dezelfde lay-out.

Opties

Specificeer de instellingen voor het berekenen en presenteren van subtotalen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Verwijderen

Verwijdert de subtotaalrijen in het geselecteerde gebied.

Help ons, alstublieft!