Speciaal filter

Gebruik dit dialoogvenster om een speciaal filter te definiëren. Een speciaal filter laat u tot acht verschillende filtercriteria samenvoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Meer Filters - Speciaal filter....


Filtercriteria bevinden zich in

Selecteer het benoemde bereik of voer het celbereik in dat de filtercriteria bevat die u wilt gebruiken.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Opties

Toont extra filteropties.

Hoofdletters/kleine letters

Maakt een onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters bij het filteren van de gegevens.

Bereik bevat kolomkoppen

Hiermee worden de kolomkoppen in de eerste rij van een celbereik opgenomen.

Resultaten kopiëren naar

Selecteer het keuzevakje, en selecteer dan het celbereik waar de filterresultaten weergegeven moeten worden. U kunt ook een benoemd bereik in de lijst selecteren.

Reguliere uitdrukkingen

Maakt het mogelijk reguliere expressies in de filterdefinitie te gebruiken. Voor een lijst met de reguliere expressies die LibreOffice ondersteunt, klikt u hier.

Als het vakje Reguliere expressies geselecteerd is, kunt u reguliere expressies gebruiken in het veld Waarde als de keuzelijst Voorwaarde op '=' ISGELIJKTEKEN of '<>' ONGELIJKTEKEN is ingesteld. Dit is ook van toepassing op de respectievelijke cellen waarnaar u verwijst voor een geavanceerd filter.

Alleen originelen

Dubbele rijen in de lijst met gefilterde gegevens zijn uitgesloten.

Filtercriteria behouden

Kies het keuzevakje Resultaten kopiëren naar, en specificeer dan het doelbereik waar de gefilterde gegevens weergegeven moeten worden. Als dit vakje geselecteerd is, blijft het doelbereik aan het bronbereik gekoppeld. U moet het bronbereik onder Gegevens - Bereik definiëren als een databasebereik gedefinieerd hebben. U kunt het gedefinieerde filter daarna als volgt op elk moment opnieuw toepassen: klik in het bronbereik en kies dan Gegevens - Bereik vernieuwen.

Geavanceerde filters toepassen

  1. Kopieer de kolomkoppen van het werkbladbereik die moeten worden gefilterd naar een leeg gebied van het blad en voer dan de criteria in voor het filter in een rij onder de kolomkoppen. Als resultaat zullen horizontaal gerangschikte gegevens in een rij altijd logisch zijn verbonden met EN en verticaal gerangschikte gegevens in een kolom altijd logisch zijn verbonden met OF.

  2. Nadat u een filtermatrix heeft gemaakt, selecteert u de bladbereiken die u wilt filteren. Open het dialoogvenster Geavanceerd filter door Gegevens - Meer filters - Geavanceerd filter te kiezen en definieer de filtervoorwaarden.

  3. Klik vervolgens op OK, u zult zien dat alleen de rijen van het originele blad waarvan de inhoud aan de zoekcriteria voldoet, nog zichtbaar zijn. Alle andere rijen zijn tijdelijk verborgen en kunnen opnieuw verschijnen met de opdracht Opmaak - Rijen - Weergeven.

Voorbeeld

Laad een werkblad met het hoogste mogelijk aantal records. We gaan hier uit van een fictief Omzet document, maar u kunt altijd een willekeurig ander document gebruiken. Het document ziet er als volgt uit:

A

B

C

D

E

1

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

2

Januari

125600

200500

240000

170000

3

Februari

160000

180300

362000

220000

4

Maart

170000

enzovoort...


Kopieer rij 1 met de rijkoppen (veldnamen) bijvoorbeeld naar rij 20. Voer de filtervoorwaarden, gekoppeld met OF, in de rijen 21, 22, enz. in.

A

B

C

D

E

20

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

21

Januari

22

<160000


Specificeer dat alleen rijen die ofwel de waarde Januari hebben in de Maand-cellen of een waarde lager dan 160000 in de Standaard-cellen zullen worden weergegeven.

Kies Gegevens - Meer filters - Geavanceerd filter en selecteer vervolgens het bereik A20: E22. Nadat u op OK heeft geklikt, worden alleen de gefilterde rijen weergegeven. De andere rijen worden verborgen.

Help ons, alstublieft!