Opties

Toont extra filteropties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies knop Gegevens - Meer filters - Standaardfilter - Opties.

Kies knop Gegevens - Meer filters - Speciaal filter - Opties.


Opties

Hoofdletters/kleine letters

Maakt een onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters bij het filteren van de gegevens.

Bereik bevat kolomkoppen

Hiermee worden de kolomkoppen in de eerste rij van een celbereik opgenomen.

Resultaten kopiëren naar

Selecteer het keuzevakje, en selecteer dan het celbereik waar de filterresultaten weergegeven moeten worden. U kunt ook een benoemd bereik in de lijst selecteren.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Reguliere uitdrukkingen

Maakt het mogelijk reguliere expressies in de filterdefinitie te gebruiken. Voor een lijst met de reguliere expressies die LibreOffice ondersteunt, klikt u hier.

Als het vakje Reguliere expressies geselecteerd is, kunt u reguliere expressies gebruiken in het veld Waarde als de keuzelijst Voorwaarde op '=' ISGELIJKTEKEN of '<>' ONGELIJKTEKEN is ingesteld. Dit is ook van toepassing op de respectievelijke cellen waarnaar u verwijst voor een geavanceerd filter.

Alleen originelen

Dubbele rijen in de lijst met gefilterde gegevens zijn uitgesloten.

Filtercriteria behouden

Kies het keuzevakje Resultaten kopiëren naar, en specificeer dan het doelbereik waar de gefilterde gegevens weergegeven moeten worden. Als dit vakje geselecteerd is, blijft het doelbereik aan het bronbereik gekoppeld. U moet het bronbereik onder Gegevens - Bereik definiëren als een databasebereik gedefinieerd hebben. U kunt het gedefinieerde filter daarna als volgt op elk moment opnieuw toepassen: klik in het bronbereik en kies dan Gegevens - Bereik vernieuwen.

Gegevensbereik

Toont het celbereik of de naam van het celbereik dat u wilt filteren.

Opties

Klik op de knop Opties om het dialoogvenster uit te breiden en de overige opties weer te geven. Klik nogmaals om de oorspronkelijke grootte te herstellen.

Help ons, alstublieft!