AutoFilter

Hiermee wordt het geselecteerde celbereik automatisch gefilterd en worden er keuzelijsten met één regel gemaakt waarin u de items die u wilt weergeven, kunt kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - AutoFilter.

Klik op de werkbalk Extra of Tabelgegevens op

Pictogram

AutoFilter


tip

U moet eerst een databasebereik op elk werkblad definiëren om verschillende AutoFilters aan verschillende werkbladen toe te kunnen wijzen.


Oplopend sorteren

Geeft de rijen van het celbereik in oplopende volgorde weer, gebaseerd op de waarden in de cellen van de huidige kolom.

Aflopend sorteren

Geeft de rijen van het celbereik in aflopende volgorde weer, gebaseerd op de waarden in de cellen van de huidige kolom.

Top 10

Geeft de 10 rijen van het celbereik weer die de grootste waarden in de cellen van de huidige kolom bevatten. Zijn deze waarden uniek dan zijn er niet meer dan 10 rijen zichtbaar, maar zijn de waarden niet uniek dan is het mogelijk dat er meer dan 10 rijen getoond worden.

Leeg

Geeft alleen de rijen van het celbereik weer met een lege cel in de huidige kolom.

Niet leeg

Geeft alleen de rijen van het celbereik weer met een niet lege cel in de huidige kolom.

Tekstkleur

Geeft alleen de rijen van het celbereik weer waarvoor de tekstkleur van de cel in de huidige kolom overeenkomt met de geselecteerde kleur.

Achtergrondkleur

Geeft alleen de rijen van het celbereik weer waarvoor de achtergrondkleur van de cel in de huidige kolom overeenkomt met de geselecteerde kleur.

Standaardfilter

Opent het dialoogvenster Standaardfilter.

Tekstvak Zoeken

Zoek naar een specifiek item in de zoeklijst in de huidige kolom. Terwijl tekens in het tekstvak worden getypt, wordt deze lijst bijgewerkt om alleen overeenkomende vermeldingen weer te geven.

Alle

Klik eenmaal om te selecteren om alle rijen weer te geven en klik nogmaals om te selecteren om alle rijen te verbergen.

Alleen huidige weergeven

Geef alleen rijen weer die de waarde bevatten die is gemarkeerd in het vak Waarde.

Alleen huidige verbergen

Verberg alle rijen die de waarde bevatten die is gemarkeerd in het vak Waarde en geef alle andere rijen weer.

Waarden

Lijst met unieke waarden gevonden in de huidige kolom.

Help ons, alstublieft!