Meer filters

Geeft opdrachten weer om uw gegevens te filteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Meer filters.


tip

LibreOffice herkent automatisch vooraf gedefinieerde databasebereiken.


De volgende filteropties zijn beschikbaar:

Standaardfilter

Hiermee kunt u de filteropties instellen.

Speciaal filter

Gebruik dit dialoogvenster om een speciaal filter te definiëren.

Reset filter

verwijdert het filter van het geselecteerde celbereik. Klik binnen het celgebied waarop het filter werd toegepast om deze opdracht in te schakelen.

AutoFilter verbergen

Klik hier om de knoppen, die het AutoFilter dat gedefinieerd is in het werkbladbereik, vertegenwoordigen, te verbergen. De AutoFilter-actie, om bepaalde rijen te verbergen, blijft bestaan.

Help ons, alstublieft!