Opties

Stelt extra sorteeropties in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladGegevens - Sorteren - Opties.


Hoofdlettergevoelig

Sorteert eerst op hoofdletters en vervolgens op kleine letters. Voor Aziatische talen is een speciale behandeling van toepassing.

note

Voor Aziatische talen: vink Hoofdlettergevoelig aan om sortering op meerdere niveaus toe te passen. Bij sortering op meerdere niveaus worden inzendingen eerst in hun primitieve vorm vergeleken, waarbij hun hoofdletters en diakritische tekens worden genegeerd. Als ze als hetzelfde beoordelen, wordt met hun diakritische tekens rekening gehouden voor de vergelijking op het tweede niveau. Als ze nog steeds als hetzelfde beoordelen, worden hun hoofdletters, tekenbreedtes en Japanse Kana-verschillen in aanmerking genomen voor de vergelijking op het derde niveau.


Bereik bevat rij-/kolomlabels

Hiermee wordt de eerste rij of kolom in de selectie uit de sortering weggelaten. De instelling Richting onder aan het dialoogvenster definieert de naam en functie van dit keuzevakje.

Opmaak opnemen

Behoudt de huidige celopmaak.

Natuurlijke sortering inschakelen

Natuurlijke sortering is een soort algoritme dat getallen voorafgegaan door tekens sorteert op de waarde van het numerieke element in elk te sorteren getal in plaats van te sorteren op de normale manier als gewone tekenreeksen. Bijvoorbeeld, laten we aannemen dat u een aantal waarden heeft als: A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Als u deze waarden in een cellenbereik plaatst en sorteert, zal de uitkomst zijn: A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Alhoewel dit sorteergedrag logisch zal zijn voor diegene, die het sorteermechanisme kent, voor velen zal het onbegrijpelijk zijn. Met de ingeschakelde optie Natuurlijke sortering inschakelen, worden de waarden uit bovenstaand voorbeeld netjes gesorteerd, hetgeen het gemak van sorteringen over het algemeen verbetert.

Voeg grenskolom(men)/rij(en) toe die alleen opmerkingen bevatten

Bereikgrenskolommen (voor het sorteren van rijen) of grensrijen (voor het sorteren van kolommen) van een sorteerbereik worden niet standaard gesorteerd als ze leeg zijn. Schakel deze optie in als grenskolommen of grensrijen met opmerkingen ook moeten worden gesorteerd.

Voeg grenskolom(men)/rij(en) toe die alleen afbeeldingen bevatten

Grenskolommen (voor het sorteren van rijen) of grensrijen (voor het sorteren van kolommen) van een sorteergebied worden niet standaard gesorteerd als ze leeg zijn. Schakel deze optie in als grenskolommen of grensrijen met afbeeldingen ook moeten worden gesorteerd.

Sorteerresultaten kopiëren naar:

Kopieert de gesorteerde lijst naar het celbereik dat u specificeert.

Sorteerresultaten (benoemde bereikenlijst)

Selecteer een benoemd celbereik waar u de gesorteerde lijst wilt weergeven.

Sorteerresultaten (Invoervak)

Voer het celbereik in waar u de gesorteerde lijst wilt weergeven.

Door gebruiker gedefinieerde sorteervolgorde

Klik hier en selecteer dan de gewenste aangepaste sorteervolgorde.

Aangepaste sorteervolgordelijst

Selecteer de aangepaste sorteervolgorde die u wilt toepassen. Om een aangepaste sorteervolgorde te definiëren, kies - LibreOffice Calc - Sorteerlijsten.

Taal

Taal

Selecteer de taal voor de sorteerregels.

Opties

Selecteer een sorteeroptie voor de taal. Selecteer bijvoorbeeld de telefoonboekoptie voor Duits om de umlaut in de sortering op te nemen.

Richting

Van boven naar beneden (rijen sorteren)

Sorteert rijen op de waarden in de actieve kolommen van het geselecteerde bereik.

Van links naar rechts (kolommen sorteren)

Sorteert kolommen op de waarden in de actieve rijen van het geselecteerde bereik.

Help ons, alstublieft!