Opties

Stelt extra sorteeropties in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladGegevens - Sorteren - Opties.


Hoofdletters/kleine letters

Sorteert eerst op hoofdletters en dan op kleine letters. Voor Aziatische talen geldt een speciale aanpak.

Notitiepictogram

Opmerking voor Aziatische talen: Selecteer Hoofdlettergevoeligheid om vergelijking op meerdere niveaus toe te passen. Bij vergelijking op meerdere niveaus worden ingangen eerst in hun primitieve vorm vergeleken, waarbij letterkast en diakritische tekens genegeerd worden. Als hier uitkomt dat ze hetzelfde zijn, wordt er bij de vergelijking op het tweede niveau naar hun diakritische tekens gekeken. Worden ze nog steeds als hetzelfde beschouwd, dan wordt er bij de vergelijking op het derde niveau naar hun letterkast, tekenbreedtes en Japanse Kana-verschil gekeken.


Bereik bevat kolom-/rijkoppen

Hiermee wordt de eerste rij of kolom in de selectie uit de sortering weggelaten. De instelling Richting onder aan het dialoogvenster definieert de naam en functie van dit keuzevakje.

Opmaak opnemen

Behoudt de huidige celopmaak.

Natuurlijke sortering inschakelen

Natuurlijke sortering is een soort algoritme dat getallen voorafgegaan door tekens sorteert op de waarde van het numerieke element in elk te sorteren getal in plaats van te sorteren op de normale manier als gewone tekenreeksen. Bijvoorbeeld, laten we aannemen dat u een aantal waarden heeft als: A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Als u deze waarden in een cellenbereik plaatst en sorteert, zal de uitkomst zijn: A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Alhoewel dit sorteergedrag logisch zal zijn voor diegene, die het sorteermechanisme kent, voor velen zal het onbegrijpelijk zijn. Met de ingeschakelde optie Natuurlijke sortering inschakelen, worden de waarden uit bovenstaand voorbeeld netjes gesorteerd, hetgeen het gemak van sorteringen over het algemeen verbetert.

Sorteerresultaten kopiëren naar:

Kopieert de gesorteerde lijst naar het celbereik dat u specificeert.

Sorteerresultaten

Selecteer een benoemd celbereik waar de gesorteerde lijst weergegeven moet worden, of typ een celbereik in het invoervak.

Sorteerresultaten

Voer het celbereik in waar de gesorteerde lijst weergegeven moet worden, of selecteer de naam van een bereik in de lijst.

Door gebruiker gedefinieerde sorteervolgorde

Klik hier en selecteer dan de gewenste aangepaste sorteervolgorde.

Door gebruiker gedefinieerde sorteervolgorde

Selecteer de gebruikergedefinieerde volgorde van sorteren die u wilt toepassen. Kies - LibreOffice Calc - Sorteerlijsten om een gebruikergedefinieerde sorteervolgorde te definiëren.

Taal

Taal

Selecteer de taal voor de sorteerregels.

Opties

Selecteer een sorteeroptie voor de taal. Selecteer bijvoorbeeld de telefoonboekoptie voor Duits om de umlaut in de sortering op te nemen.

Richting

Van boven naar beneden (rijen sorteren)

Sorteert rijen op de waarden in de actieve kolommen van het geselecteerde bereik.

Van links naar rechts (kolommen sorteren)

Sorteert kolommen op de waarden in de actieve rijen van het geselecteerde bereik.

Gegevensbereik

Toont het celbereik dat u wilt sorteren.

Help ons, alstublieft!