Sorteren

Sorteert de geselecteerde rijen volgens de voorwaarden die u specificeert. LibreOffice herkent en selecteert automatisch databasebereiken.

note

U kunt gegevens niet sorteren als de optie Wijzigingen vastleggen ingeschakeld is.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Sorteren.


Sorteercriteria

Specificeer hier de sorteercriteria voor het geselecteerde bereik.

Opties

Stelt extra sorteeropties in.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!