Bereik definiëren

Gebruik dit dialoogvenster om een databasebereik in uw werkblad te definiëren.

note

U kunt alleen een rechthoekig celbereik selecteren.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Bereik definiëren.


Naam

Voer een naam in voor het databasebereik dat u wilt definiëren, of selecteer een bestaande naam in de lijst.

Bereik

Dit gebied geeft de bereikverwijzing van het geselecteerde databasebereik weer. Als u het dialoogvenster opent, wordt het geselecteerde bereik getoond. Als niets is geselecteerd zal het gegevensbereik dat aan de cursor grenst, worden geselecteerd.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Toevoegen/Wijzigen

Klik hier om het nieuw gedefinieerde databasebereik aan de lijst toe te voegen of om een bestaand bereik te wijzigen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Meer

Klik op deze knop om het dialoogvenster te vergroten zodat u aanvullende opties kunt zien.

Help ons, alstublieft!