Splitsen

Splitst het huidige venster op de linker bovenhoek van de actieve cel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Venster splitsen.


Rijen en kolommen als koppen vastzetten

Notitiepictogram

U kunt ook de muis gebruiken om het venster horizontaal of verticaal te splitsen. Versleep het zwarte lijntje boven de verticale schuifbalk of rechts van de horizontale schuifbalk in het venster, om dit te doen. Een dikke zwarte lijn zal tonen waar het venster wordt gesplitst.


Een gesplitst venster heeft zijn eigen schuifbalken in elk deelgebied; in tegenstelling tot vastgezette venstersecties die niet verschuifbaar zijn.

Help ons, alstublieft!