Opnieuw berekenen

Berekent formulecellen opnieuw.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Berekenen - Opnieuw berekenen.

Druk op F9


Als Automatisch berekenen is uitgeschakeld, herberekent de opdracht Opnieuw berekenen alle (zogenoemde vervuilde) formulecellen, die afhankelijk zijn van de gewijzigde celinhoud en hun afhankelijke elementen, en formulecellen die vluchtige functies bevatten zoals ASELECT() of NU() en formulecellen die hiervan afhankelijk zijn.

Als Automatisch berekenen is ingeschakeld, is de opdracht Opnieuw berekenen alleen van toepassing op formulecellen met vluchtige functies zoals ASELECT() of NU() en formulecellen die daarvan afhankelijk zijn.

In beide modi berekent de geselecteerde formulecel(len), door op F9 te drukken, de momenteel geselecteerde cellen en formulecellen die ervan afhankelijk zijn opnieuw. Dit kan handig zijn na het lezen van documenten, waarvan de herberekening is uitgeschakeld en individuele cellen opnieuw moeten worden berekend.

Druk op F9 om opnieuw te berekenen. Druk op Shift++F9 om alle formules in het document opnieuw te berekenen, inclusief Add-In functies en niet volatiele functies.

Nadat het document opnieuw berekend is, wordt het scherm ververst. Alle diagrammen in het werkblad worden ook ververst.

Help ons, alstublieft!