Automatisch berekenen

Als u deze optie kiest, zullen formules automatisch opnieuw worden berekend en, zo nodig, zullen de resultaten worden gecorrigeerd.

Alle cellen worden opnieuw berekend nadat een cel van het werkblad gewijzigd is. Elk diagram in het werkblad wordt ook vernieuwd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Berekenen - Automatisch berekenen.


Help ons, alstublieft!